Navigation Content

Uvjeti pretplate

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja i reklamacija prozivoda i usluga koji su ponuđeni na ovim stranicama. Također vas upućujemo na naše opće uvjete korištenja i Pravila privatnosti.

Prodavatelj je uslužni obrt Creative Nights, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.

Naručivanje

Kupac/korisnik naručuje uslugu putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jednu uslugu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK), s uključenim PDV-om.

Pretplata se naručuje elektronskim oblikom, a smatra se naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručena pretplata se plaća putem Interneta jednom od kreditnih kartica: Visa, MasterCard® ili Maestro®.

Pretplatu je moguće platiti i uplatom na žiro-račun uslužnog obrta Creative Nights — detalji za uplatu.

Reklamacije

Svaki korisnik ima priliku isprobati punu funkcionalnost sustava u periodu od 30 dana. Smatrat će se da je korisnik koji je bilo prije ili nakon isteka probnog roka naručio pretplatu za svoj profil u potpunosti upoznat sa radom sustava.

Osnovni paket održavanja je besplatan, te ga kao takvog nije moguće reklamirati.

Prodavatelj se obvezuje održavati korisnički profil tehnički ispravnim, kako odgovara opisu navedenom na Accommodationsapp.com. Slika koja ilustrira uslugu na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu, te kupac/korisnik na temelju toga nema pravo na reklamaciju.

U slučaju da korisnik ne bude u stanju administrirati korisnički profil za koji plaća održavanje zbog tehničke neispravnosti ili nedostupnosti sa udaljenog mjesta, kupac nema pravo na reklamaciju.

Ukoliko dođe do funkcionalnih grešaka u radu sustava, a prodavatelj ih na korisnikov zahtjev ne ukloni u roku od 10 dana, kupac ima pravo na povrat uplaćenih sredstava. Povrat sredstava se vrši isključivo ukoliko je greška prijavljena za vrijeme trajanje pretplate, a najkasnije 15 dana prije datuma isteka pretplate na dan prijave greške.

Općenito

Uslužni obrt Creative Nights zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Accommodationsapp.com stranica.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.

Usluge koje Vam pruža uslužni obrt Creative Nights na stanicama Accommodationsapp.com ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Uslužni obrt Creative Nights nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći korištenjem ovih web stranica.

Iako vam uslužni obrt Creative Nights nastoji pružiti adekvatnu kvalitetu usluge, uslužni obrt Creative Nights ne može garantirati da će usluge na Accommodationsapp.com odgovarati vašim potrebama.

Uslužni obrt Creative Nights također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite putem kontakt obrasca kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Navigation Content