Navigation Content

Uvjeti korištenja

Uslužni obrt Creative Nights omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja online servisa Accommodationsapp.com regulirano ovim uvjetima. Smatra se da su korisnici servisa Accommodationsapp.com i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domenama Creativenights.com i Accommodationsapp.com u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Također Vas upućujemo na stranicu pravila privatnosti, koja sadržava naše obveze i postupanje prema Vašim osobnim podacima.

PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Uslužni obrt Creative Nights, iz Velike Gorice, Junija Palmotića 32, vlasnik je ovih internetskih stranica, kojima ujedno i upravlja, a korisnici im pristupaju pod ovim Uvjetima korištenja.

Pristupom na ove stranice ili korištenjem bilo kojeg dijela, sadržaja ili usluge, suglasni ste s ovim uvjetima korištenja i obvezani njima. Ukoliko niste suglasni sa svim uvjetima korištenja, ne možete se koristiti sadržajem niti uslugama na ovih web stranica.

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Uslužni obrt Creative Nights zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja servisa Accommodationsapp.com, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Accommodationsapp.com sustava, i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati suštinskom, uslužni obrt Creative Nights će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. Uslužni obrt Creative Nights ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra suštinskom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim promjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama nakon objave suštinskih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete, uslužni obrt Creative Nights omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na stranici servisa. Usluge i sadržaj uključuju, ali nisu ograničene na, sve usluge i sadržaj koje pruža usluđni obrt Creative Nights, kao i ponudu materijala prikazanih, odaslanih ili provedenih na ovim stranicama ili kroz sadržaje i usluge (materijali uključuju, ali nisu ograničeni na: tekst, poruke, informacije, podatke, grafičke prikaze, fotografije, slike, ilustracije, audio i videouratke).

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge Accommodationsapp.com uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika servisa i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja na stranicama.

Uslužni obrt Creative Nights zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetskih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. Uslužni obrt Creative Nights također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Kao uvjet otvarnja profila na ovim stranicama, korisnik je obvezan registrirati se i odabrati korisničko ime i lozinku.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Uslužni obrt Creative Nights zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga servisa Accommodationsapp.com.

PONAŠANJE KORISNIKA

Kao uvjet korištenja, ovime se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama servisa Accommodationsapp.com na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen.

Korisnik je posebno suglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama Accommodationsapp.com servisa kako bi:

 • se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik Accommodationsapp.com servisa, te kako bi istima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
 • objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana. Ukoliko ste posjetitelj iz inozemstva, ovim putem prihvaćate sve pozitivne propise Republike Hrvatske vezane za ponašanje korisnika na internetu i prihvatljiv sadržaj na internetu.
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih osobnih podataka korisnika Accommodations™;
 • objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • manipulirao informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje na Accommodationsapp.com sustavu ili šalje pomoću njegovih usluga;
 • poduzimao radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture servisa Accommodationsapp.com, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad servisa Accommodationsapp.com, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na servisa Accommodationsapp.com;
 • objavljivao ili prenosio sadržaje ili komentare s linkovima koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem;

Uslužni obrt Creative Nights zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba).

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na servisu Accommodationsapp.com zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka uslužnog obrta Creative Nights, odnosno vlasnika korisničkog profila.

Sadržaj i usluge objavljeni na servisu Accommodationsapp.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
 • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava servisa Accommodationscom.app i trećih osoba;
 • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka uslužnog obrta Creative Nights;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na servisu Accommodationsapp.com podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete.

LINKOVI NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE I SADRŽAJI DOBIVENI OD KORISNIKA

Servis Accommodationsapp.com sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze s drugim internetskim stranicama (linkovi) koje su kreirale treće osobe, koji će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. Uslužni obrt Creative Nights nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.

Uslužni obrt Creative Nights ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može jamčiti točnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. Accommodationsapp.com nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastale korištenjem servisa Accommodationsapp.com. Uslužni obrt Creative Nights zadržava pravo na to da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u promotivne svrhe.

NAKNADA

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od uslužnog obrta Creative Nights, njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa Accommodationsapp.com sustavu, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja — od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da uslužni obrt Creative Nights nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

 • za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima servisa Accommodationsapp.com;
 • za učinak koji sadržaj i usluge na servisu Accommodationsapp.com imaju ili bi mogli imati na korisnike;
 • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na servisu Accommodationsapp.com;
 • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na servisu Accommodationsapp.com.

Uslužni obrt Creative Nights nije odgovoran korisniku ni trećim osobama za štetu, bilo imovinsku ili neimovinsku, posrednu ili kolateralnu, koja je povezana s korištenjem sadržaja i usluga na servisu Accommodationsapp.com ili proizlazi iz njega. Prihvaćanje odricanja od odgovornosti uslužnog obrta Creative Nights nužan je preduvjet korištenja sadržaja i usluga servisa Accommodationsapp.com.

Uslužni obrt Creative Nights ne garantira korisnicima da je sadržaj na Accommodationsapp.com prezentiran bez pogrešaka; da će internetske stranice i usluge servisa Accommodationsapp.com funkcionirati bez pogrešaka i prekida; da će isti biti odgovoran za vaše potrebe ili namjeravane uporabe; da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih.

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti uslužnog obrta Creative Nights.

Creative Nights ovlašten je dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

Navigation Content